สินค้า
®Copyright  2012 by "ใบไม้เขียว"  All Rights reserved
Address: 76/76 Changwattana Rd., Anusaowari, Bangkhen, Bangkok 10220. Tel:  081-9207465 ,  Fax: +662 9973484
SESCO ELECTRIC CO.,LTD.
จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ....Sub-Station PM &testing..........."SESCO ELECTRIC CO.,LTD"  ..บริการ ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสุง.... Site Testing Service
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง.. เครื่องมือทดสอบไฟฟ้าแรงสูง...PM และ site test
บริการทดสอบ  TYPE TEST  by  KERI LAB.
Detail.....
Circuit breaker analyser
VLF Hipot tester
Detail.....
CT/PT Analyser
Detail.....
Insulation Resistance Tester, BC2305/2306
Detail.....
Partial Discharge detection system
Detail.....We appreciate your requirements. For the most efficient service,please contact us via email.

If you have any questions regarding this web site, please contact
Sales@Sesco.co.th or pemanr@hotmail.com
CATALOGUE DOWNLOAD
SESCO Electric Co., Ltd .(SESCO)      เรามีความยินดีที่จะให้บริการลูกค้าในขอบเขตดังต่อไปนี้
-  จัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (6-115kV),
- ระบบควบคุม ป้องกัน ระบบไฟฟ้า และ Relay
- อุปกรณ์การทดสอบ ไฟฟ้าแรงสุง 
-  บำรุงรักษาป้องกัน  อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง(preventive maintenance)
-  การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง และcomissioning  สถานีไฟฟ้าย่อย ,  โรงไฟฟ้า, โรงงานอุตสาหกรรม
- บริการทดสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าต้นแบบ (type test ,design test) ตามมาตรฐาน IEC, IEEE, การไฟฟ้า โดยห้องทดสอบแห่งชาติ  KERI ประเทศเกาหลี

              
SESCO บริหารจัดการโดยวิศวกรเทคนิคที่มีประสบการณ์ ที่จะช่วยให้ท่านมั่นใจใน คุณภาพบริการจากเรา